ŠTA JE RELAX ORDINACIJA

Šta je osobna energija?

Samim začećem stvorena je naša energija. Ona je jedinstvena, neuništiva. Sve su energije uništive, pa i sunčeva, jednog će dana biti uništena. Zbog postojanja energije u našem tijelu, mi živimo, radimo, a iz toga proizilazi da je tijelo samo po sebi izvršilac energetskih zadataka. Smrću, energija napušta tijelo, izvršavajući novu funkciju. Kako bismo lakše shvatili šta je ta energija, poistovijetit ću je sa dušom, u okvirima vjerskog aspekta. Ta energija, duša, živi vječno, u Džennetu ili Džehennemu, Raju ili Paklu.

Širok spektar liječenja dijagnostičkom slikom

Tokom terapije, koja traje 60 minuta, uspostavlja se energetska ravnoteža, koja je bitan faktor našeg zdravlja. Svako tijelo ima svoju jedinstvenu energiju, koja je neuništiva. Dok je ta energija u našem tijelu u ravnoteži, tada organiizam funkcionira besprijekorno. Usljed načina življenja, neurednog života, ta savršena ravnoteža se narušava, tako da neki organi ili cjelokupan sistem počinje slabije raditi, te tako dolazi do nastanka raznih oboljenja. Energetska terapija jeste jedini put da se uspostavi narušena energetska ravnoteža. Tokom tretmana, ruke se kreću, dodiruju tijelo koje je u odjeći, prateći energetsku putanju, sa njenim čvorištima i zakrčenjima. Kada se utvrdi da postoje određena čvorišta i zakrčenja, a pokazatelj je jači ili slabiji bol kod pacijenta, pristupa se deblokadi tih čvorišta. Nakon toga, pacijent osjeća znatno olakšanje problema. Tokom terapije na bazi energetske putanje i njenih čvorišta, dobije se kompletna dijagnostička slika svih organa.

Šta je energetska ravnoteža?

Sve energije imaju dva pola, minus i plus. Dok je ta energija u ravnoteži, kako ljudskoj, tako i u prirodi, sve funkcionira savršeno. Kad dođe do poremećaja ravnoteže, dolazi i do debalansa, kako u ljudskom tijelu, tako i u svemiru. To je vrlo interesantno, zbog takvih debalansa, imamo danas poremećene atmosferske promjene, globalno zatopljavanje, cunamije, godinu bez godišnjih doba i ostale katastrofe. Isti je slučaj sa našom poremećenom energetskom ravnotežom, zbog čega organizam počne obolijevati. Sam pojam ravnoteže je bitan životni faktor, osobno, emotivno, ekonomski, pa i politički.

Šta je neuredan život?

Glavni uzročnik svih oboljenja, pa i kancerogenih, je fizička i mentalna pasivnost, te ishrana i način na koji hranu koristimo. Ta pasivnost, kako fizička, tako i mentalna, čovjeku je prihvatljiva, bez obzira na posljedice. Ko danas pješači kilometar do dva do posla, kako bi grupa mišića imala zdravu aktivnost, kao nekada, prije ove, uvjetno rečeno, blagodati? Ko danas uzima knjige ili neku drugu literaturu, ko čita, ko pamti, kako bi razvijao mentalni sklop, kad sve to postoji na internetu? Jednostavnije je jednim pritiskom na taster aktivirati željenu stranicu. Čovjek, jednostavno postaje ovisnik sistema koji upravlja njegovim umom. Ishrana je sastavni dio problema čovjeka, koje se on ne odriče ni po cijenu zdravlja. Svaka osoba bi trebala napraviti vlastitu analizu i izračunati koliko novca troši kako bi oboljela, konzumirajući sumnjive, pa i kancerogene proizvode, od povrća, voća, konzerviranih prerađevina. Nažalost, najveća nesreća čovjeka je u tome što i svoje potomke, djecu, od rođenja truje na isti način. Za sve ovo odgovoran je čovjek pojedinac, a ne sistem koji je nemilosrdan. Ishrana je smrtonosnija od narkotika. Kad bi se iznijeli statistički podaci o tome koliko osoba u svijetu umire od narkotika, a koliko od nezdravog načina ishrane, oni bi bili poražavajući.

Gdje pomaže energetska terapija?

Znajući da je energetska putanja temelj dobrog zdravlja, te da su svi organi ovisni o toj energiji, može se reći da nema problema ni bolesti koja se ne može zaustaviti, ublažiti, pa i izliječiti. Naravno, ne sa jednim tretmanom! To ovisi o starosnoj dobi, ali i o tome koliko dugo je problem prisutan. Kičma, probava, jetra, želudac, prostata, cirkulacija, stres, nesanica, samo su neki od problema koje tretiram u okviru ove energetske terapije.

Biljne tinkture i čajne mješavine

Kad se odredi dijagnostička slika, pristupa se upotrebi biljnih tinktura i ulja koja se nanose na tijelo. Cilj tinkture i ciljanih, lično spremljenih ulja jeste da pospješe energetsku terapiju, kojom je pripremljena podloga za tinkturu i ulje. Utvrđivanjem da neki od organa ima slabiju funkciju ili da je obolio, pacijentu se sugerira da koristi čajne mješavine, koje su neophodne kod određenih problema. Posebno su učinkovite čajne mješavine koje se koriste kada je riječ o kamenu u bubregu, žuči, uvećanoj masnoj jetri, cirkulaciji, problemima prostate, hemoroida, itd.

Korisnički karton

Završetkom tretmena pristupa se otvaranju korisničkog kartona. U karton se unose osobni podaci pacijenta, sa konstatacijom dijagnostičke slike. Tako se, kroz karton, prati zdravstveno stanje pacijenta, do završetka terapije, kad se karton arhivira.